Vastavoimat

Elämän energiat muodostuvat kahdesta vastakkaisesta voimasta: feminiinisyydestä (yin) ja maskuliinisuudesta (yang). Feminiinisyys on pehmeä, antautuva, hellä, hoivaava energia. Maskuliinisuus on vahva, toimiva, ohjaava energia. Jokainen ihminen tarvitsee molempia energian laatuja ollakseen kokonainen, omat rajansa ja kontaktin sekä tuen tarpeensa tunnistava. Me tarvitsemme kykyä toimia ja ohjata sekä kykyä antautua ja hoivata ollaksemme oman elämämme subjekteja. Vain kahden subjektin välillä voi olla kokonaisvaltaisesti tyydyttävä kontakti. Tango on hyvin sensuaalinen tanssi ja sen liikekieli herättää aistillisuuden. Omien feminiinisten ja maskuliinisten ominaisuuksien tiedostaminen ja vapaa ilmentäminen edesauttavat tyydyttävää eroottista elämää ja lisäävät aistillisuutta.

Tangoterapiassa harjoitellaan sekä feminiinisiä että maskuliinisia energioita. Näiden välisen balanssin löytäminen sekä itsessä että yhdessä toisen kanssa vahvistaa minuuden kokemusta ja luottamusta toiseen ihmiseen. Tangoterapiassa osallistujat vuorollaan saavat kokea olla tanssin, liikkeen viejiä ja vietäviä.

Tangoterapiassa tutkitaan kokemuksen kautta ”viejä”-roolin ja ”vietävä”- roolin elementtejä, kuten ohjaaminen, vastuunotto, osallistuminen, turvallisuuden tunne, luottaminen, jakaminen, yhdessä oleminen, kontakti omaan kehoon ja mieleen sekä kontakti fyysisesti ja henkisesti toiseen. Ja kuinka nämä ilmenevät ihmisen arkielämässä.