Virtaan

Kun seksuaalienergia virtaa vapaasti pystyt olemaan spontaani, luotat, nautit itsestäsi ja toisen kanssa sekä toisesta. Seksuaalienergian vapaa virtaus saa sinut kukoistamaan, olemaan oma itsesi rohkeasti ja herkästi, aistillinen niin erotiikassa kuin elämässä ylipäätään. Uskallat rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta, sen monimuotoisuudessa ja eri tasoilla.

Seksuaalienergian terapeuttinen hoito auttaa sinua saamaan kehollisen kokemuksen omasta energiastasi ja / tai energiasi heikkoudesta tai osoittaisuudesta turvallisessa tilassa ja ilmapiirissä kanssani. Tutkailemme kehollisin menetelmin rauhassa patojen mielekkyyttä ja pyrimme avaamaan niitä sinun tahtia kunnioittaen.

Omaa kokemustaan, tunteitaan ja kehollisia tuntemuksiaan on paikoin tärkeää myös sanoittaa, niitä on hyvä puheella avata, ja usein se selkiyttää sekä lisää ymmärrystä itseä ja mahdollista kumppaniaan kohtaan. Tässä viitekehyksessä seksuaalienergian terapeuttinen työskentely tapahtuu kuitenkin lähtökohtaisesti kehotietoisuudesta käsin. Se avaa aivan uusia väyliä totuttujen ensisijaisesti tarjoiltavien ajatusmallien ja uskomusten sijaan.

Sensorimotorinen psykoterapia hahmoterapian lisäksi antaa tukevan teoreettisen viitekehyksen terapeuttiseen työskentelyyn. Wilhelm Reichin orgon-energiateoriasta Lowenin kehittämän bioenergetiikkamenetelmän käyttö energiapatojen tiedostamisessa ja avaamisessa pohjautuu monessa kohdin samoihin itämaisiin perusteisiin, jotka kuuluvat työskentelyni filosofiseen pohjaan. Jooga- ja tantriset menetelmät ja monipuoliset hengitysharjoitukset ovat työkalupakista runsaassa käytössä ”patojen raivaustyössä”.